(Käesolevaid tingimusi on täiendatud ja muudetud 20.05.2022.)

Müügitingimused PDF-formaadis alla laadimiseks. 

MIA24.EE MÜÜGITINGIMUSED

(Käesolevaid tingimusi on täiendatud ja muudetud 20.05.2022.)

MÜÜGITINGIMUSED

Portal Invest OÜ, registrikood 11039100, KMKR EE101280965, juriidiline aadress Kruusa 21-1, 76607 Keila Harjumaa ja tegevuskoha aadress Uus tn 7, 76605 Keila, Harjumaa (edaspidi E-pood), ja Klient, kes vormistab Portal Invest OÜ hallatavas e-poes http://mia24.ee tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud käesolevates tingimustes (edaspidi Müügitingimused) .

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.

1.2. E-poel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3.E-pood võib e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi muuta ja täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje http://mia24.eekaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljelhttp://mia24.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse vastavalt Teie ja E-poe vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. E-poes kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse hinna ja kvaliteediga teise tootega. Sel juhul on Kliendil on õigus keelduda uutest tingimustest ning tellimuse eest makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes soovib osta E-poest väljavalitud tooteid, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kätte toimetamise aadress, postiindeks, makseviis) ning tasuma toote eest valitud viisil.

2.6.Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Tellimus võetakse E-poes käsitlemisele alles pärast makse laekumist. Enne makse laekumist tellimuse ettevalmistust (laoseisu kontrolli) ei toimu.

2.8. Tellimuste eest tasumise tähtaeg on kolm (3) tööpäeva. Teenuse pakkujal on õigus tähtaegselt tasumata tellimused tühistada.

2.9. Ostu vormistamisel saadetakse kliendile järgnevad meilid:

Tellimuse kinnitus - Ostetud tooted koos hindadega

Makse ootel - Maksmiseks vajalikud andmed

Makse sooritatud - Kinnitus makse laekumise kohta (pangalinkide puhul automaatselt, muul juhul peale E-poe poolset pangakontode kontrolli)

Postitatud - Teade paki postitamise kohta (saadetakse E-poe töötaja poolt üldjuhul vahetult pärast paki postitamist)

Kliendi rahulolu - 14 päeva pärast tellimuse esitamist saadetakse Kliendile tagasisidet küsiv e-mail, kus palutakse hinnata toote ja teenuse kvaliteeti (vastamine on vabatahtlik).

3. Hinnad

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad eesti Vabariigis kehivat käibemaksu.

3.2. Valitud kaupade erinevad võimalikud saatmiskulud arvutatakse välja lõplikult ostukorvis. Kliendil on võimalik näha erinevate saatmisviiside maksumust Ostukorvis Maksmise sammu juures ilma tellimust vormistamata.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta toodete hindu.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4 Erinevad sooduskoodid uudirkirjaga liitumise eest, toote hindamise eest ja teised sooduskoodid kehtivad ainult tavahinnaga toodetele. Juba soodushinnaga toodetele ja komplektidele antud allahindlused ei laiene.

4. Tarneaeg ja kohale toimetamise tingimused

4.1. Toodete tarneaeg on tavapäraselt kolm (3) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Kui tellitud toodete tarneaeg ületab kolme tööpäeva informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti. Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi.

4.2. E-pood on kehtestanud vastavalt postiteenuseid pakkuvate ettevõtetega sõlmitud lepingutele erinevad tasuta transpordi määrad. Täpsema info saab Ostukorvis või Tarnetingimustelehelt.

4.3. Kliendil on võimalus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel:

1) Postipakk - pakk saadetakse Omniva vahendusel Kliendi valitud postkontorisse, Kliendile saadetakse saadetise kohale jõudmisel Omniva poolt teavitus paki kohale jõudmisest postiasutusse. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile isikut tõendava dokumendi alusel.

2) Pakiautomaat - pakk saadetakse Itella SmartPosti või Omniva pakiautomaati. Klient saab ostu vormistamisel valida, millisesse pakiautomaati oma pakk tellida. Kliendile saadetakse SMS ja võimalusel ka e-kiri koos vastava koodiga, kui pakk on tema valitud pakiautomaati jõudnud ja sellele võib järgi minna. Transpordiviisi valikul arvestage, et Omniva automaadid asuvad välistingimustes. Seega kui väljas on liiga külm või liiga soe, siis võivad tellitud tooted kahjustada saada, kui need pikalt automaati ootama jätta.

3) Ise järgi tulemine Portal Invest OÜ kontorisse - Klient saab pakile ise järgi tulla ettevõtte kontorisse Keilas, Uus tn 7 I korrus (NetiKink e-poega samades ruumides). Kontorisse on võimalik pakile järgi tulla E-R kl 11.00-17.30.

4.4. Tellimuste kohale toimetamine toimub üldjuhul ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

4.5. Juhul, kui transpordifirmal (kuller, postipakk, pakiautomaat) ei õnnestu Kliendi antud kontaktandmetega toodet kohale toimetada (või klient ei võta seda välja) ning pakk suunatakse tagasi E-poodi, siis on E-poel õigus nõuda Kliendilt tekkinud kulude hüvitamist (üldjuhul tagastuskulu ja uus saatmise kulu)

4.6. Kui Klient soovib oma pakki ümber suunata teisele aadressile või pakiautomaati, kui pakk on juba E-poest välja saadetud, siis on E-poel õigus esitada Kliendile täiendav transpordi kulu arve.

4.7. Kui klient on teinud mitu tellimust, mille puhul transpordi viis, kontaktandmed ja väljastuskoht on kõik samad, siis on E-poel õigus saata tellimused välja ühe pakiga.

5. Lepingust taganemine enne E-poe poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne E-poe poolset lepingu täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult E-poele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil: info@mia24.ee. E-kirjas tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab E-poeni pärast lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 6 (Tagastusõigus).

5.3. E-pood kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine E-poele.

6. Tagastusõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus E-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus läbi poe kasutajaliidese või saata e-kiri info@mia24.eekasutades Taganemisavalduse tüüpvormi (alla laetav siit) hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.4. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.

6.5. E-pood kannab Kliendile tellimuse eest tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust tagastamissoovi kättesaamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu E-pood. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

6.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimustes toodud nõuetele, on E-poel õigus keelduda Kliendile vahetustoote saatmisest või raha tagastamisest.

7. Pretensioonide käsitlemise kord

7.1 E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

7.2. E-pood ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist E-poe kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab E-pood Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole esimese võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ning tuvastamist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@mia24.eepretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

7.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

7.7. Kui Klient ja E-pood ei jõua omavahel kokkuleppele, siis on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole või esitada oma kaebus Euroopa Liidu e-teenuse kaudu:http://ec.europa.eu/odr

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse E-poe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi ja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Müügitingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmine elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

8.5. Isikuandmeid töötleb Portal Invest OÜ, registrikood 11039100, KMKR EE101280965, asukoht Uus tn 7, 76605 Keila Harjumaa.

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.8 E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. E-pood jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.10. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

8.11. Klient annab E-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

8.12. Klient annab E-poele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. E-pood ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Kasutamistingimused

10.1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Lisaks on tarbijal õigus esitada kaebus Euroopa Liidu online keskonnas http://ec.europa.eu/odr

Portal Invest OÜ

Kehtib alates 09.10.2018

Toode on võrdlusesse lisatud

Mia24.ee e-pood kasutab oma tööks küpsiseid. 
Täpsem info privaatsustingimuste all.